Hem

 

Stomnarö

Senast uppdaterad 2018-07-29

Välkommen till Stomnarö, ön som ligger i den östra delen av Roslagen/Norrtälje.

Rolf Eklund Administratör av stomnaro.se

roffe@stomnaro.se

Högmarsöpokalen gick av stapeln 27-28/7-2018.

 

Familjen Westerlund från västra Stomnarö tog hem pokalen till rätt ö igen.

Ett stort grattis till dem!

Turlista för sommaren 2018

 

Återvinningsfärjan lägger till vid ångbåtsbryggan om inget annat anges. Tiderna som anges är cirkatider beroende på väder.

 

Plats som besöks 2018 Datum och tid

Arholma, Österhamns brygga Måndag 25 juni08.00 - 10.00

Arholma, Österhamns brygga Måndag 23 juli08.00 - 10.00

Fårgångsö Torsdag 26 juli11.00 - 13.00

Gräskö Torsdag 28 juni 14.00 - 16.00

Gräskö Tisdag 31 juli 11.30 - 13.30

Hemmarö, Söderäng Torsdag 26 juli08.00 - 10.00

Löparö Onsdag 27 juni08.00 - 10.00

Löparö Onsdag 25 juli12.00 - 14.00

Marö, sydöstra stenrampen Onsdag 1 augusti 12.00 - 14.00

Norrmansö, södra viken Torsdag 28 juni 08.00 - 10.00

Norröra Tisdag 26 juni 11.00 - 13.00

Norröra Måndag 30 juli 11.00 - 13.00

Rödlöga Tisdag 24 juli 9.00 - 11.00

SjälbottnaOnsdag 25 juli 08.00 - 10.00

Stomnarö Onsdag 27 juni 12.00 - 14.00

Stomnarö Onsdag 1 augusti 08.00 - 10.00

Sundholmen, väster om brygganTorsdag 28 juni 11.00 -13.00

Svartlöga Tisdag 24 juli 12.00 - 14.00

Söderöra Tisdag 26 juni 08.00 - 10.00

Söderöra Måndag 30 juli 08.00 - 10.00

Tjockö Måndag 25 juni 12.00 - 14.00

Tjockö Tisdag 31 juli 08.00 - 10.00

Tyvö, västra ångbåtsbryggan Måndag 23 juli 11.00 - 13.00

 

 

Avfall vi inte tar emot på återvinningsfärjan

 

Sprängmedel/explosiva varor (exempelvis gasol- och svetstuber). Återtas av inköpsstället alternativt godkänd mottagare.

Fyrverkerier. Återtas av inköpsstället.

Gasoltuber och svetsgastuber. Lämnas till återförsäljare.

Vapen och ammunition. Lämnas till polisen.

Läkemedelsrester och kanyler. Lämnas till apoteket.

Animaliskt avfall och matavfall (exempelvis mördarsniglar, slaktavfall, matrester).

Farligt avfall. Detta kan lämnas på miljöbåten.

Radioaktivt material. Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sådant som inte räknas som grovavfall, till exempel: fasta installationer till bostaden, båtar, jordbruksredskap, taggtråd och stängsel.

Byggavfall. Kan i vissa fall lämnas på någon av våra fasta återvinningscentraler. Vad som får lämnas på våra fasta återvinningscentraler.

Att tänka på

Du transporterar själv ditt grovavfall och dina vitvaror till platsen som anges i turlistan nedan. Tänk på att inget avfall får lämnas på bryggan eller ställas dit i förväg.

1995 så bar isen från 21/12 till 26/4 1996 både för bil och traktor ut till Stomnarö.

Sen blev det några dåliga år där isarna gick upp och lagt sig om vartannat.

Sen så såg det ut så här:

Isen bär mellan Stomnarö-Spillersboda

 

Isen gick upp mellan Stomnarö-Spillersboda

2001-02-10

 

2001-04-05

2002-01-03

 

2002-03-24

2003-01-01

 

2003-04-01

2004-01-23

 

2004-04-08

2005-02-27

 

2005-04-05

2006-01-28

 

2006-04-18

2007-02-09

 

2007-03-16

2008 Isfritt

 

2008 Isfritt

2009-02-17

 

2009-04-06

2010-01-06

 

2010-04-16

2010-12-08

 

2011-04-16

2012-02-09

 

2012-03-23

2013-01-19

 

2013-04-24

2014-02-01

 

2014-03-02

2015 Isfritt

 

2015 Isfritt

2016-01-15

 

2016-03-28

2017-02-16

Isen bar 16/2+17/2 endast 2 dagar

217-03-23

2018-02-23

 

2018-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved