Stomnarö

     Eklunds Alltjänst hjälper till med det mesta inom:

   Båttransporter: Med tex Byggvaror.

    Bryggor: Byggda med stenkistor.

     Snickerier: Enklare reparationer.

  Trädfällning: På tomter.

     Grävarbeten: tex vatten och avlopp.

 För mer info ring:

  Bengt  070-606 49 82

  Wanda 070-273 81 78

Vi löser även de flesta större sjötransporter!


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤


Wanda och Bengt blev nominerade och vann:

"Naturvårdspriset"

 för sitt fina arbete på stomnarö.

Wanda och Bengt har även tilldelats Lännastipendiet 2011

Priset Delades ut vid Länna kyrka på Nils Ferlin dagen 14/8-2011

Copyright © All Rights Reserved