Stomnarö

Historia 0ch bilder över  Stomnarö.

Stomnarö är en levande ö

I dag är det sju hushåll skrivna året runt på ön, den äldsta är 80 och den yngsta 12 år.

Två företag är etablerade på Stomnarö. De båda företagen arbetar i skärgården med olika typer av projekt.

Ett lantbruk är i drift i mindre skala och det finns två tomtägarföreningar om tillhopa ca nittio fritidshus.

Det går ingen färja eller turbåt till ön, och inte heller finns det någon bro. Så Stomnarö borna får klara sig själva med transporter till och från ön.

När isen inte bär är det hydrokopter,svävare eller hellikopter via Waxholmsbolaget.


Ångbåtsbryggan med tomt finns på västra Stomnarö, den används i första hand för sophämtningen.

År 1999 började planerna för att ordna båt- och parkeringsplatser för bofasta på öarna belägna närmast Spillersboda. Man bildade då Spillersboda Ö- kontakt (SPÖK) för att tillsammans lösa detta. I dag finns det en brygga för 14 båtar samt tillhörande parkering , arbetet är inte avslutat men SPÖK arbetar alltjämt på det. Båtplatser och parkering till Stomnarös fritidsboende är ordnat vid Spillersboda varv och Stubboda.


Kommunalt vatten drogs ut från Spillersboda till Furusund år 2001. Stomnarö, Norrmansö och Diamanten kunde då också koppla på sig på vattenledningen. Tretton fastigheter på Stomnarö och kringliggande öar valde att ansluta sig till ledningen. År 2009 lades kommunalt avlopp ut till Stomnarö och vattenledningen byggdes ut, fler fastigheter valde att ansluta sig. Sammanlagt 32 hushåll på Stomnarö och Diamanten har komunalt vatten och avlopp, nu får inte fler koppla på sig på den ledningen.


Stomnarö är från början en jordbruksö. Där det fanns tre gårdar, men nu är det bara en kvar. De två andra gårdarna är avstyckade till sommarstugetomter.


Några "öbor" har ett långt förflutet. Det har fiskats, jagats och brukats åkermark i flera generationer.

August Jansson med frun Anna Jansson f:Jansdotter var först med att bruka jorden på östra Stomnarö, samt att bygga upp hela gården med en modern ladugård och boningshus.


Efter honom kom Fridolf Jansson med frun Alma Jansson f:Karlsson. Fridolf var en riktig hårding som satte stor respekt i skärgården, det var ingen som vågade tjuvfiska på hans vatten inte. Även Fridolf drev jordbruket vidare med mycket hårt slit.


Efter honom klev Ivan Jansson med frun Margit Jansson f:Johansson in i bilden. Det var lite mer än vad Ivan själv ville. Ivan ville ut på sjön, men Fridolf förklarade för honom att det blir det inte tal om.

Och det blev det naturligtvis precis som Fridolf ville.

Ivan drev gården vidare och han odlade även gurkor. Han var en duktig snickare, både som finsnickare och grovsnickare. Hans bryggor har blivit väl kända i hela skärgården, de byggdes med rejäla stenkistor, som isarna inte rådde på.


Idag håller man markerna öppna med hjälp av kor,hästar och får. De som föder upp djuren och sköter marken är Wanda Eklund f:Jansson och Bengt Eklund.

De bor på Stomnarö och driver firman Eklunds Alltjänst. Bengt och Wanda fick lära sig av Ivan hur man bygger bryggor på rätt sätt. De kör även båttransporter och gör enklare snickerier.
Skrivet av Rolf Eklund


Läs länken om Stomnarö-Då och nu av Wanda Eklund

Här är herrarna som ägde Stomnarö

Sittande till vänster Algot Jansson gården 1:19

Stående Josef Söderman gården 1:5

Fridolf Jansson Gården 1:4

Fridolf Jansson Johan och Signe Johansson

Johan och Signe är Margit Janssons föräldrar

Fridolf Jansson och Åke Grönberg

Fridolf Jansson och Eskil von schewen

Vera, Alma, Ivan och Fjärholms Tilda

Gamla båthuset

Ivan Jansson gurkodlare

Fridolf och Irma

Fridolf och Svante Wallentin

Fridolf med mor Anna och far  August

Johan AUGUST Jansson

Nylandet CA 1930

Ivan Janssons Mormor, morfar, far, mor och syster wera

Skärgården år1930

Sundet mellan Busk & Långören år 1930

Ölbåten år 1934

Fridolf Alma Ivan Wera m.fl.

Nils-Erik Jansson

Algot Jansson med brödbåten år 1937

Blombergs skuta år 1937

Ångbåtsbryggan år 1938

Barn med föl

Josef Söderman år 1940

Margit Jansson

Ivan Jansson

Bild över Janssons gård 1930- 1950 talet

Ivan Jansson som barn

Fridolf Jansson bakom Eskil von Schewen

Fridolf Jansson

Wera och Nils-Erik

Copyright © All Rights Reserved